Kubok Chempionov Moskva

01 June 2014
Moskva, grebnoy kanal Krylatskoe
Discipline Registered Finished Best result Worst result Average result DNF DSQ DNS
plavki/kupalnik FINA 231 137 00:24:38.13 01:06:19.89 00:36:52.98 0 0 94
plavki/kupalnik 7 7 00:29:03.31 00:49:45.70 00:32:33.34 0 0 0
Gidrokostyum 211 128 00:24:17.06 01:01:32.27 00:38:02.25 0 0 83