Polumarafon «Mosty Vladivostoka»

26 September 2015
Vladivostok, Ostrov Russkiy, kampus DVFU
http://vladivostokmarathon.ru/registratsiya/polozhenie/
Discipline Registered Finished Best result Worst result Average result DNF DSQ DNS
Zabeg na 10 km 172 158 00:32:04.13 01:18:43.46 00:52:47.34 0 2 12
Zabeg na 21.1 km 211 184 01:13:49.25 02:51:59.94 01:48:42.33 11 0 16
Zabeg na 5 km 398 308 00:16:54.84 01:09:01.95 00:27:41.05 0 0 90