Online results — https://results.zone

Absolute leaders SPRINT 2 KM — Oceanman Sochi 2018

Result is calculated from the start signal (gun time).

Men
1Vartan Mikhail34600:28:04.71
2Krylov Andrey35800:28:07.55
3Volkov Nikita28900:28:26.58
Women
1Syuyumbaeva Ramiya38400:28:09.48
2Isaeva Svetlana41500:29:29.91
3Polovinkina Ekaterina42400:34:24.90

Category leaders SPRINT 2 KM — Oceanman Sochi 2018

Result is calculated from the start signal (gun time).

F18-19
1Syuyumbaeva Ramiya38400:28:09.48
2Isaeva Svetlana41500:29:29.91
3Stular Alesa45500:48:26.84
F20-29
1Korchagina Nadezhda49000:34:25.86
2Kotenkova Polina31700:43:39.31
3Ivanchenkova Elizaveta35000:44:04.37
F30-39
1Polovinkina Ekaterina42400:34:24.90
2Kruglova Anna50400:38:07.17
3Gorodulina Valentina39900:40:03.73
F40-49
1Шумская Ленате36400:36:01.36
2Vysotskaya Yuliya49400:41:06.42
3Kotlyarova Anna42100:41:10.25
F50-59
1Korotkova Alla34000:42:21.11
2Badina Nina26100:48:48.37
3Dzaganiia Elena29400:53:44.56
M18-19
1Nyustyin Ferenc42000:33:24.34
2Jost Stular45600:38:32.94
3Sukhodoev Maksim31000:48:29.50
M20-29
1Volkov Nikita28900:28:26.58
2Shevchenko Nikita37100:29:02.47
3Kazmin Kirill31200:29:32.42
M30-39
1Vartan Mikhail34600:28:04.71
2Krylov Andrey35800:28:07.55
3Proshin Boris36100:31:30.47
M40-49
1Tolmachev Sergey44100:29:32.01
2Kondrashov Konstantin44000:32:12.19
3Akman Deniz Burak44800:33:27.08
M50-59
1Stryuchkov Sergey100:28:31.15
2Vorobiev Vitaliy40400:42:04.51
3Batorevich Dmitrii46600:43:21.05
M60+
1Romanov Alexander36300:32:33.00
2Vasiliev Valery45300:34:31.36
3Shulyatev Aleksej39801:17:00.17