Online results — https://results.zone

Absolute leaders OCEANMAN 6 KM — Oceanman Sochi 2018

Result is calculated from the start signal (gun time).

Men
1Shkolin Valeryi11501:18:58.89
2Medvetskiy Pavel8201:19:38.08
3Saramutin Yury4701:19:43.00
Women
1Negomedzyanova Elena801:44:21.09
2Korivina Olga7601:46:25.82
3Studenikina Natalia4801:46:37.72

Category leaders OCEANMAN 6 KM — Oceanman Sochi 2018

Result is calculated from the start signal (gun time).

ELITE
1Shkolin Valeryi11501:18:58.89
2Saramutin Yury4701:19:43.00
3Safonov Sergey9601:20:51.74
F20-29
1Lukanovich Anastasia9701:46:49.56
2Kozlovskaya Alisa6902:37:08.52
F30-39
1Korivina Olga7601:46:25.82
2Studenikina Natalia4801:46:37.72
3Ovodkova Yulia50101:53:52.91
F40-49
1Negomedzyanova Elena801:44:21.09
2Senchukova Ekaterina3002:12:15.59
3Ostrovskaya Elena1802:25:15.36
M20-29
1Medvetskiy Pavel8201:19:38.08
2Dubikov Nikita10301:27:22.22
3Gonchar Denis11401:46:33.13
M30-39
1Rozin Viktor1701:30:00.49
2Shabanov Dmitriy1201:38:44.85
3Kimaev Kirill7301:39:15.25
M40-49
1Konkin Boris10201:32:00.03
2Nizhankovskii Roman2201:37:51.22
3Smachkov Pavel10701:39:32.77
M50-59
1Kaplyuk Sergey501:36:36.57
2Petropavlovskiy Sergey8701:50:48.95
3Shikalev Sergey9801:55:05.11
M60+
1Mikhaylov Vladimir4601:49:42.62